دوره و شماره: دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 647-840 
نگهداری بذر ملج (Ulmus glabra Hudson) در شرایط فراسرد (Cryopreservation)

صفحه 679-688

محبتعلی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ علی اشرف جعفری


مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری

صفحه 713-723

فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ جمشید مختاری


مدل سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه بادامک (Amygdalus scoparia Spach) در مراتع موشکیه استان قم

صفحه 725-734

حسین پیری صحراگرد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مجید آجورلو؛ محمد نهتانی


بررسی امکان برنامه ریزی استفادۀ چندمنظوره از مناطق جنگلی زاگرس

صفحه 735-745

ناصر احمدی ثانی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسدالله متاجی؛ لیدا رزاق نیا


استفاده از هیبرید فنل فرمالدهید چسب ماهی در ساخت -تخته لایه

صفحه 809-819

مهسا نصری نوبندگانی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ حسین یوسفی