بررسی ظرفیت لنگرخمشی و تحمل تنش در اتصال بیسکویتی L شکل چوب ماسیو و فرآوردههای مرکب چوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجایی

2 هنرآموز هنرستان فنی

چکیده

هدف ­­این تحقیق، بررسی ظرفیت لنگرخمشی و تحمل تنش (گوشۀ داخلی و بیرونی) در اتصالات بیسکویتی Lشکل ساخته­شده از چوب ماسیو، تخته خرده­چوب و تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF) بود. بدین منظور اتصالاتی L شکل با استفاده از چوب راش، صنوبر، تخته خرده­چوب و MDF با بیسکویت اندازۀ صفر (8/3×15×47 میلی‌متر)، 10 (8/3×19×53 میلی‌متر) و 20 (8/3×23×60 میلی‌متر) ساخته شد. لنگر خمشی و تنش در گوشۀ داخلی و بیرونی اتصالات ساخته شده با همدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش اندازۀ شمارۀ بیسکویت از صفر تا 20 (افزایش طول و عرض بیسکویت)، لنگر خمشی و ظرفیت تحمل تنش  اتصالات ساخته­شده افزایش می­یابد و کمترین مقدار این صفات در اندازۀ بیسکویت شمارۀ صفر مشاهده شد. همچنین نتایج بررسی جنس اعضای اتصال نشان داده­اند که بیشترین ظرفیت تحمل تنش در اتصالات ساخته شده از گونۀ راش بود که    به­ترتیب بیشتر از اتصالات ساخته­شده از چوب صنوبر، MDF و تخته خرده­چوب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the bending moment and stress carrying capacity in L-shaped biscuit joints fabricated with solid wood and wood based composite

نویسنده [English]

  • Hossein Rangavar 1
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the bending moment and stress (inner and outer corners) in Lshaped biscuit joint made of solid wood, particleboard and medium density fiberboard (MDF). For this purpose, L-shaped joints made of Beech and Fir, particleboard and MDF by biscuit size numbers of 0 (47×15×3.8 mm), 10 (53×19×3.8mm) and 20 (60×23×3.8mm). Bending moment and stress carrying capacity of the joints were compared to each other. Results showed that bending moment and stress carrying capacity in inner and outer corners of joints were increased by increasing the biscuit size from 0 to 20 (increasing length and wide of biscuit). The Lowest value of these resistance observed in 0 size biscuit. The Results also showed that joints made with Beech were superior to Fir regarding to the measured properties in MDF and particleboards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biscuit joint
  • Solid wood
  • Stress Carrying Capacity
  • Bending moment
  • Wood based composite