استفاده از هیبرید فنل فرمالدهید چسب ماهی در ساخت -تخته لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشگاه گنبد کاووس-دکترای تخصصی

3 عضو هیآت علمی دانشگاه گنبد کاووس

4 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و مناع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق از هیبرید فنل‌فرمالدهید- چسب ماهی با هدف جایگزینی ترکیبات زیستی با رزین‌های شیمیایی برای ساخت تخته‌لایه استفاده و سپس خواص فیزیکی و مکانیکی تخته لایه‌های ساخته‌شده بررسی شد. بدین منظور از چسب ماهی در سه سطح صفر، 10 و20 درصد برمبنای وزن خشک رزین استفاده شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های آزمون شامل واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیتۀ موازی و عمود بر الیاف لایۀ سطحی و مقاومت برشی اندازه‌گیری شد. براساس نتایج، افزایش مصرف چسب ماهی، سبب بهبود پایداری ابعادی و کاهش چشمگیر واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب شد. از سوی دیگر با افزایش مصرف چسب ماهی تا 20 درصد، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیتۀ موازی و عمود بر الیاف لایۀ سطحی و مقاومت برشی افزایش یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using hybrid of fish glue-phenol formaldehyde in plywood manufacturing

نویسنده [English]

  • Loya Jamalirad 2
چکیده [English]

In this study, hybrid of phenol formaldehyde-fish glue was used to replace the chemical resin in plywood manufacturing. For this purpose, fish glue was applied at three levels including 0, 10 and 20 percent based on the dry weight of resin. Physical and mechanical properties of manufactured plywoods were measured. Thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in tap water, bending strength, modulus of elasticity and the bonding shear strength of prepared plywoods were measured.The results showed that dimensional stability and thickness swelling upon 2 and 24 hours immersion in water were significantly improved by increasing the fishglue content. On the other hand, by increasing the fish glue content up to 20 percent, bending strength, shear strength and modulus of elasticity (parallel and perpendicular to the grain of top layer) were increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plywood
  • Phenol formaldehyde
  • Fish glue
  • Bending strength
  • shear strength