تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 523
تعداد مشاهده مقاله 657044
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 454825
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 77 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7 روز
درصد پذیرش 31 %

نشریۀ جنگل و فرآورده‌های چوب

 

خلاصۀ استاندارد: J. For. Wood Prod

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پدیرش: 31%

نوع داوری: دوسوکور

ضریب تاثیر: 0.071

 

 

 

          

 

                                   

 

شماره جاری: دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 95-199 

ویژگی‌های ممتازِ چوب‌های مورد استفاده در هنر چوتاشی (ظروف چوبی سنتی در شمال ایران)

صفحه 155-167

رضا اولادی؛ تقی شعبان نیارمی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مصطفی رستمی