اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 56
تعداد پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش 15

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 555
تعداد مشاهده مقاله 701052
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 472987
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 174 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 8 روز
درصد پذیرش 50 %