داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی Jahani دانشیار دانشکده محیط زیست کرج
کامبیز ابراری استادیار
جعفر ابراهیم پور کاسمانی گروه مهندسی چوب و کاغذ، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران،
علی ابیض گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
کامبیز آبکنار دانشگاه گیلان
حمید اجتهادی دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام احمدی شیراز، ایمیل صحیح 2
محمد احمدی هیات علمی ذانشگاه محقق اردبیلی
ناصر احمدی ثانی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران.
فاطمه احمدلو عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محمدرضا اخگر دکتری
رضا اخوان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
یعقوب ایران‌منش عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
داوود آزادفر مدیر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داوود آزادفر منابع طبیعی گرگان
محمد آزادفلاح عضو هیات علمی - دانشگاه تهران
سهیلا ایزدیار دانشگاه تهران
کامبیز اسپهبدی دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
جواد اسحاقی راد دانشگاه ارومیه
فرهاد اسدی تحقیقات
مصطفی اسدی استاد، موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور، تخصص: سیتماتیک گیاهی
قاسم اسدپور علوم جنگل و چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امید اسماعیل‌زاده عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
رسول اشرفی پور جنگلها . مراتع
خانم دکتر :اظمی دانشکده محیط زیست دانشگاه اراک
وحید اعتماد دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی دکتری جنگلشناسی و جنگلکاری
الیاس افرا دکتری
داود افهامی سیسی استادیار دانشکده منابع طبیعی
حامد آقاجانی گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی اقتصادی موسسه تحقیقات
ایمان اکبرپور استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ
سهراب الوانی نژاد عضو هئیت علمی دانشگاه یاسوج
محمد امامی نسب دانشجوی بیولوژی و آناتومی چوب-دانشگاه تهران
بیت الله امان زاده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
مجتبی امیری دانشگاه سمنان-دانشکده منابع طبیعی
هدایت اله امینیان علوم جنگل و چوب دانشگاه گنبدکاووس/گنبدکاووس/ایران
رضا اولادی دانشگاه تهران، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دکترای علوم و صنایع چوب و کاغذ
محمود بیات هیات علمی
مسعود باتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل
علی بیات کشکولی دانشگاه زابل و دکتری تخصصی
احسان باری کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی چوب، دانشکده فنی ساری شماره 2 ساری
ویلما بایرام زاده دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج، دکتری جنگل و چوب
مسعود بازگیر گروه آب وخاک- دانشکده کشاورزی -دانشگاه ایلام- ایلام
رضا باقری
رضا بخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
جواد بذرافشان عضو هیئت علمی/دانشگاه تهران
سید کاظم بردبار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رضا بصیری هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
مجید بلداغی
امیراسلام بنیاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
ربیع بهروز دانشگاه تربیت مدرس
آیدین پارساخو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحیده پیام نور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید پیرایش دانشگاه بهبهان / دانشگاه شهید رجایی
مهتاب پیر باوقار عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
پژمان پرهیزکار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ایرج پروانه دانشگاه تهران
بابک پیله ور استادیار دانشگاه لرستان
پریسا پناهی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - دکتری جنگلداری
احمد علی پوربابایی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، بیولوزی خاک (کربن خاک و .....)
حسن پوربابائی دانشگاه گیلان
مرتضی پوررضا استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
لادن پورسرتیپ علوم جنگل و چوب استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی-دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
فرخ پورشکوری اله ده کارشناس پژوهشی - سازمان فضایی ایران
کامبیز پورطهماسی استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید رضا پورقاسمی دانشگاه شیراز
مهدی پورهاشمی هیئت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
اصغر تابعی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
آژنگ تاجدینی دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
محمد علی تاجیک قنبری هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی تجویدی Research Associate at University of Waterloo Paper & Forest Products
حسین ترابزاده عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران/ سنجش ازدور
حسین تراب‌زاده خراسانی استادیار سنجش از دور دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا تقی یاری مدیر گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
سارا تیموری علوم جنگل و چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرزام توانکار هیئت علمی دانشگاه آزاد
قاسم توحیدلو دکتری
خسرو ثاقب طالبی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شاهرخ جباری ارفعی عضو شورایعالی جنگل/ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
بهمن جباریان امیری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ابوالفضل جعفری استادیار/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی جعفری علوم جنگل و چوب هیات علمی گروه جنگل دانشگاه شهرکرد
محمد جعفری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
مصطفی جعفری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زینب جعفریان دانشگاه ساری
سید رحمان جعفری پطرودی عضو هیئت علمی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ- دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
سید غلامعلی جلالی دانشگاه تربیت مدرس
حسین جلالی ترشیزی هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
لعیا جمالی راد دانشگاه گنبد کاووس-دکترای تخصصی
حامد جنیدی جعفری هیات علمی دانشگاه کردستان
مهدی جنوبی دانشگاه تهران
حسن جهانبازی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (مرکز تحقیقات شهرکرد)
احمد جهان لتیباری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج کرج – مهرشهر – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار آزادی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زینب جوانمرد دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ارشد
مقداد جورغلامی علوم جنگل و چوب عضو هیات علمی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
الیاس حیاتی دانشگاه تهران
قاسم حبیبی بی بالانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
هاشم حبشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هاشم حبشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرضیه حجاریان دانشگاهارومیه
سحاب حجازی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه علوم و مهندسی کاغذ
سید محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضاحسین حیدری دانشگاه رازی-دکترای جنگلداری
مازیار حیدری استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران
مهدی حیدری دانشگاه ایلام
احمد حسینی پژوهشگر
سید عطا اله حسینی دانشگاه تهران
سید محسن حسینی استاد دانشگاه تربیت مدرس
وحید حسینی هیات علمی دانشگاه کردستان
وحید حسینی دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، دکترای جنگلداری
ایرج حسن زاد ناورودی عضو هیئت علمی/دانشگاه گیلان
امید حسین زاده دکتری
جعفر حسین زاده دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.
سید مهدی حشمت الواعظین دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دکترای اقتصاد منابع طبیعی
کتایون حق وردی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بهنام حمزه استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجتبی حمزه‌پور مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
معصومه خان‌حسنی محقق پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
سعید خجسته خسرو دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
یحیی خداکرمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
ابولقاسم خزاعیان دانشگاه گرگان
شیدا خسروی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
امیر خسروانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل خسروپور دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
شهرام خلیقی
شهرام خلیقی سیگارودی دانشگاه تهران، گروه احیا ایمیل جدید
مسیب دالوند دکتری دانشگاه تهران
حسین دانش مهر دانشگاه کردستان، اجتماعی اقتصادی
افشین دانه کار عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
هادی درودی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان(ایرانشهر)،‌ سازمان تحقیقات، آموزش
علی اصغر درویش صفت گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عاطفه دژبان اکوهیدرولوژی جنگل، دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، تخصص: فیزیولوژی و اصلاح سبزی¬ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک
غلامرضا دمی زاده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان- بخش تحقیقات منابع طبیعی - فوق لیسانس
محمد دهمرده قلعه نو هیأت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه زابل
رقیه ذوالفقاری دانشگاه یاسوج- دکترای جنگل
محمد هادی راد
منیژه رجب پور رحمتی کارشناس GIS بخش حدنگاری امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی البرز
احمد رحمانی موسسه دکتری
رامین رحمانی عضو هیات علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی رحیمیان استادیار دانشگاه لرستان
مهدی رحمانی نیا دانشگاه تربیت مدرس
اکبر رستم پور هفتخوانی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ
تیمور رستمی شاهراجی دانشگاه گیلان
یونس رستمی کیا بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل
داود رسولی استاد دانشگاه
اسماعیل رسولی گرمارودی مدیر گروه پالایش زیستی و معاون آموزشی دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
عبدالمطلب رضایی دانشگاه تهران
پژمان رضایتی چرانی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
امید رفیعیان دکتری
امید رمضانی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
هومن روانبخش عضو هیات علمی- دانشگاه سمنان
مهدی روحانی پژوهشگاه استاندارد
مهران روح نیا عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا رودی تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین- گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ
حبیب زارع استاد یار پژوهش، باغ گیاه شناسی نوشهر
محمدعلی زارع چاهوکی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید زارع حسین آبادی دکتری
قوام الدین زاهدی امیری دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمود زبیری استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهرداد زرافشار استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرداد زرافشار علوم جنگل و چوب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
فرهاد زینلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترای خمیر و کاغذ
احسان ساداتی استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات سازمان جنگل ها و مراتع در ساری
سعید سارویی دانشگاه تهران - سنجش از دور
نسرین سیدی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
احمدرضا سرائیان دکتری
حسین سردابی عضو هیئت علمی بازنشسته، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین سردابی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدعلی سعادت نیا دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
کیومرث سفیدی دانشگاه محقق اردبیلی
آیدا س گلپایگانی دانشگاه مونپلیه 2
علی سلطانی دانشیار جنگل شناسی شهرکرد
هرمز سهرابی هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
محمد کاظم سوری استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، تخصص: فیزیولوژی سبزی و تغذیه گیاهی
جواد سوسنی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
جواد سوسنی دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
زاهد شاکری دکتری
علی شالبافان عضو هیات علمی
شعبان شتایی استاد دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شعبان شتایی دانشگاه گرگان
نعمت اله شیری استادیار دانشگاه ایلام
معراج شرری معاون آموزشی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق
آناهیتا شریعت محقق موسسه جنگلها و مراتع کشور
محمد شریفی کیا هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
انوشیروان شیروانی علوم جنگل و چوب جنگلداری و اقتصاد جنگل
نقی شعبانیان دانشگاه کردستان
فاطمه شفیعی (اقتصادی - اجتماعی) (اقتصادی - اجتماعی)
محمد شمسیان دانشگاه زابل
سید محمد معین صادقی علوم جنگل و چوب پژوهشگر پسادکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة جنگلشناسی و مهندسی جنگل، دانشگاه ترنسیلوانیا براشوف، براشوف، رومانی
احمد صادقی پور هیات علمی دانشگاه سمنان
محمد حسین صادق‌زاده کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ایرج صالح دانشگاه تهران
آزاده صالحی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
علی صالحی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مریم صالحی تخصص: اکولوژی ، خواص فیزیکوشیمیایی و چرخه عناصر خاک
پروین صالحی شانجانی
اعظم صفی
حسین صفایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
وحید رضا صفدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشیار
محسن ضیائی دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان
اصغر طارمیان دانشگاه تهران دکتری
کامبیز طاهری هیات علمی دانشگاه گیلان
کامبیز طاهری آبکنار دانشگاه گیلان
تقی طبرسا gorgan
مسعود طبری کوچکسرایی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
نوشین طغرایی
محمد طلایی پور عضو گروه صنایع چوب و کاغذ- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
آیسونا طلائی عضو هیات علمی
علی طویلی دکتری، دانشگاه تهران
احمد عابدی سروستانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رئوفه عابدینی عضو هیأت علمی-گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد نقی عادل دانشگاه گیلان
کامران عادلی استادیار؛ مدیر گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
مژگان عباسی
پریسا عباسیان دکتری
احسان عبدی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
نوراله عبدی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
علی عبدالخانی دکتری، دانشگاه تهران
حمیده عبدل زاده فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت علوم جنگل و چوب استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد عربی علوم جنگل و چوب مهندسی چوب و صنایع سلولزی- دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه زابل
سید یوسف عرفانی فرد دانشگاه تهران
زهرا عزیزی استادیار، گروه سنجش از دور، دانشکده محیط زیست و انرژی، علوم و تحقیقات تهران
مجید عزیزی دانشگاه تهران دکتری
علیرضا عشوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دکتری
پدرام عطارد عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتری
سینا عطار روشن دانشگاه آزاد اهواز
سودابه علی احمد کروری دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و رئیس گروه تحقیقاتی زیست بوم های پایدار
احمد علیجانپور دانشیار/ دانشگاه ارومیه
حسینعلی علیخانی (بیولوژی خاک)
افشین علیزاده دانشکده منابع طبیعی اکولوژی و زیستگاه حیات وحش
سیدمهدی علیزاده دانشگاه
علیرضا علی عرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدجلیل علوی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
کاظم علوی پناه دانشگاه تهران
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر عنایتی فناوری فرآورده های مرکب چوب
محمد عواطفی همت استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
پدرام غدیری‌پور کارشناس پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
هدایت غضنفری استایار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان
هدایت غضنفری مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی
هادی غلامیان استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
سعید غلامرضایی دانشگاه شهرکرد
پرویز فاتحی استاد سنجش از دور دانشکده منابع طبیعی کرج
پیام فیاض دانشگاه یاسوج
مهدی فائزی پور فائزی پور دانشگاه تهران، دکتری
آرش فرج پور دانشگاه ازاد استارا
سعیدرضا فرخ پیام عضو هیات علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
شهروز فروتن کیا دانشکده علوم اجتماعی گروه توسعه روستایی
جهانگیر فقهی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
اصغر فلاح علوم جنگل و چوب دانشگاه ساری
میر مظفز فلاح چای معاون پژوهش و فنآوری/دانشگاه ازاد لاهیجان
سید رشید فلاح شمسی استادیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، مهندسی آب، تخصص: GIS
علیرضا فلاح نصرت آباد دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران
رفعت‌اله قاسمی عضو هیات علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرهاد قاسمی آقباش گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر
علی قاسمیان عضو هیات علمی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل قجر دانشگاه گیلان
مهرداد قدس خواه دریایی هیات علمی
سمیه قربانی استادیار پژوهش و مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نوآوری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی-تهران- ایران
مهدی قربانی دانشگاه تهران
ندا قربان زاده فارغ التحصیل دانشگاه گیلان
مریم قربانی کوکنده دانشگاه کشاورزی ساری، دکتری
پیام قربان نژاد
عباس قمری زارع
احسان قنبری دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
لقمان قهرمانی استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
هادی کیادلیری دانشگاه آزاد
ابوالفضل کارگرفرد موسسه تحقیقات
سعید کاظمی نجفی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
سعید کامرانی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
بهمن کیانی دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه یزد
علیرضا کبورانی
حسین کرمانیان استادیار گروه فناوری سلولز وکاغذ دانشگاه شهید بهشتی
عبدالعلی کرمشاهی هیات علمی
حمیدرضا کشت کار علوم جنگل و چوب
محسن کلاگری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
هاشم کنشلو عضو هیات علمی-موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احسان کهنه عضو هیات علمی/پژوهشکده چای/ موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فرشاد کیوان بهجو استاد دانشگاه محقق اردبیلی
یحیی کوچ دانشکده منابع طبیعی نور
یحیی کوچ دانشگاه تربیت مدرس نور
یوسف گرجی بحری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
غلامرضا گودرزی علوم جنگل و چوب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان مرکزی
محمد لایقی دکتری
امیر لشگری دانشگاه ازاد واحد کرج
مجید لطفعلیان دانشکده منابع طبیعی ساری/ مهندسی جنگل
محمد رضا ماستری فراهانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،دکتری حفاظت و اصلاح چوب
اسداله متاجی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک متشرع زاده دانشگاه تهران
محمد متینی زاده دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
باریس مجنونیان قراقز
بهبود محبی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله محبی مربی دانشگاه
احسان محرابی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
جهانگیر محمدی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن محمدی آلودگی آب و خاک، گروه محیط زیست دانشگاه گیلان
کیومرث محمدی سمانی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج و مرکز پژوهشو توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، بانه
فرانک محمدکاظمی عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
سلیمان محمدی لیمایی دانشگاه گیلان
شیرزاد محمدنژاد کیاسری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
بیت الله محمودی دانشگاه شهرکرد
علیرضا مدیر رحمتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محراب مدهوشی دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمود میری
منصوره میرابوالفتحی استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کل کشور
غلامحسین مرادی هیات علمی دانشگاه یزد
مصطفی مرادی هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
محمد هادی مرادیان دکتری
پیام مرادپور دانشگاه تهران. گروه چوب
فائقه مرتضوی دانشگاه تهران
جواد میرزایی هیات علمی دانشگاه ایلام
سید احمد میرشکرایی میرشکرایی دکتری
مریم مصلحی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
جواد معتمدی هیات علمی
محمد هادی معیری دانشگاه گرگان (ایمیل جدید)
مظاهر معین الدینی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علیرضا مقدم نیا دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سحر مکرم کشتیبان دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
صادق ملکی دانشجو
آرش ملکیان عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رحیم ملک نیا استاد
حمید رضا منصوری دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
محمد هادی منفرد آریایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید مهدوی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- رییس گروه خمیر و کاغذسازی
رستم موسوی دانشکده منابع طبیعی ارومیه
سیدعبداله موسوی کوپر استادیار و رئیس ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته
مهدی نادی استادیار گروه آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهرام ناصری مسئول مرکز بذر جنگلی خزر/سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اکبر نجفی دانشگاه تربیت مدرس, دکترای جنگل
عبدiلله نجفی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی، دکترای چوب و کاغذ
فاطمه نجفی هرسینی فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران
صمد نژاد ابراهیمی پژوهشکده گیاهان دارویی
بابک نصرتی دانشگاه زابل
بابک نصرتی ششکل عضو هیات علمی، دانشگاه زابل
نورالدین نظرنژاد دکتری
رامین نقدی دانشگاه گیلان، دکتری
زهرا نقی زاده دانشکده منابع طبیعی
حامد نقوی هیات علمی دانشگاه لرستان
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان، دکتری
منوچهر نمیرانیان استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
الهام نوری کارشناس پژوهش، مدیر فنی آزمایشگاه اکوفیزیولوژی بخش تحقیقات جنگل- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زهرا نوری دانش آموخته مقطع دکتری-دانشگاه تهران
امیر نوربخش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، دکترای چوب و کاغذ
مسعود نوشادی دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آلودگی آب و خاک
محمدعلی هدایتی کارشناس
جلال هناره خلیانی استادیارپژوهش/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
علی اصغر واحدی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
سید محمد واعظ موسوی استاد یار گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه گرگان، گرگان ایران
وحید وزیری علوم جنگل و چوب دکتری صنایع خمیروکاغذ- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید وزیری دانشگاه گنبد کاووس، استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ
رامین ویسی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،چالوس، ایران
حسین یوسفی دکتری
حامد یوسف زاده دانشگاه تربیت مدرس
احمد ولی پور گروه جنگلداری، مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان
حامد یونسی کردخیلی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان