درباره نشریه

نشریه جنگل و فرآورده های چوبی با داشتن درجه اعتبار علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به شکل فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌­شود. هم اکنون این مجله با سال‌ها سابقه انتشار منظم دارای اعتبار ویژه‌ای در بین مجلات منتشر شده در زمینه جنگل و چوب است. نشریه جنگل و فرآورده‌های چوبی با داشتن هیئت تحریریۀ شناخته شدۀ ملی متشکل از اساتید ایرانی بنام دانشگاه‌های داخل، یک مجلۀ معتبر علمی به شمار می‌رود. به منظور معرفی نشریۀ جنگل و فرآورده‌های چوبی به مجامع بین المللی از نخستین شماره آن، ضمن درج مطالب روی جلد در پشت جلد به انگلیسی، چکیدۀ مقالات مندرج در هر شماره نیز به زبان انگلیسی چاپ می‌شود. در ضمن، چکیدۀ مقالات این مجله در چند مرکز معتبر ثبت فهرست و چکیده‌­های مقاله­‌های علمی درج می‌­شود که عبارتند از:


CAB International 

Scientific Information Database (SID)

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Iranian Information and Documentation Center (IRANDOC)

Google Scholar