اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده و ارکان نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول کرده و  در آن به توافق رسیده باشند.

برای آگاهی از سیاست‌های این مجله در ارتباط با مسایل اخلاق در نشر اینجا کلیک کنید.