دوره و شماره: دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 729-979 
1. مقایسه زمان قطع و تراز صدا در قطع درختان راش و ممرز در جنگل خیرود

صفحه 729-740

معصومه احمدی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ رسول یاراحمدی


10. بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شاخص‌های جوانه زنی و رشد گونه ارغوان

صفحه 859-872

محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ فاطمه سالاریان؛ سمانه نظری


14. اولویت‏بندی درجة وضعیت شاخص ‏های تخریب در رویشگاه‏ های جنگلی کشور

صفحه 919-930

بیت الله محمودی؛ احمد بازگیر؛ جهانگیر فقهی؛ فاطمه جعفری


15. مرگ و میر درختان در فاز کاهش پایه ها در روند تکامل توده های راش

صفحه 931-943

مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی؛ منوچهر نمیرانیان؛ سید محمد معین صادقی


17. بررسی مقدماتی ویژگی های آکوستیک چوب افرا پلت

صفحه 959-970

مرتضی ملائی کندلوسی؛ مهران روح نیا؛ نوید نعیمیان