دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-129 (بهار) 
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به منظور استفاده کاربردی در طراحی شبکه جاده جنگلی

صفحه 19-32

الیاس حیاتی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی دسترنج؛ علی‌اکبر نظری‌سامانی


ارتباط ویژگی‌های ریخت‌شناسی بذر سه گونه بلوط بومی زاگرس با جوانه‌زنی‌‌ و رویش نونهال

صفحه 33-45

رقیه ذوالفقاری؛ مونا نظری؛ خالد کریمی؛ پیام فیاض؛ سهراب الوانی نژاد


عملکرد تراکتور کشاورزی و سیستم سنتی در حمل الوار و بهترین ترکیب آنها

صفحه 71-82

نجیبه گیلانی‌پور؛ اکبر نجفی؛ سیدمهدی حشمت‌الواعظین


درجه‌بندی نهال‌های توسکا ییلاقی و افراپلت در دو نهالستان استان گیلان

صفحه 97-106

سارا معتکف‌ماسوله؛ تیمور رستمی‌شاهراجی؛ امیر اسلام بنیاد


تولید خمیرکاغذ کرافت از دو رقم تندرشد صنوبر گونه ارومریکن

صفحه 107-118

سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ صفدر مولوی