تولید خمیرکاغذ کرافت از دو رقم تندرشد صنوبر گونه ارومریکن

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ایران

2 استادیار دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

3 فارغ‌التحصیل رشته خمیر و کاغذ دانشکده فناوری‌های نوین، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد, دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

بر اساس نتایج طرح تحقیقاتی بررسی سازگاری ارقام مختلف صنوبر در کرج، دو رقم تندرشد صنوبر شامل رقم‌های ورنی‌روبنسیز و کاستانزو گونه ارومریکن1 انتخاب شدند. نمونه‌برداری از ارتفاع برابر سینه 3 پایه درخت 12 ساله از هر رقم انجام شد. بین میانگین طول، پهنا و ضخامت خرده‌چوبها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. عوامل متغیر پخت کرافت شامل زمان پخت در 5 سطح (15 تا 75 دقیقه) و میزان مواد شیمیایی در 2 سطح (قلیائیت فعال 18% با سولفیدیته 23% و 20% با 25%) بوده‌اند. با توجه به بازده قابل قبول، عدد کاپا و وازده خمیرکاغذ، زمان پخت 45 دقیقه، قلیائیت فعال 18% با سولفیدیته 23% به عنوان شرایط بهینه تولید خمیرکاغذ برای ساخت کاغذ دست‌ساز انتخاب شدند. رفتار پالایش‌پذیری الیاف خمیرکاغذ تهیه شده از دو رقم برای رسیدن به درجه روانی 400 میلی‌لیتر استاندارد کانادایی نشان داد که اختلاف بین دو شاخص برای خمیر‌کاغذ از این دو رقم معنی‌دار نیست. طبقه‌بندی الیاف خمیرکاغذ به ‌دست آمده با استفاده از دستگاه بوئرمک‌نت2 رقم کاستانزو را با شاخص طول الیاف بیشتر و نرمه کمتر، نشان داد. مقایسه آماری ویژگی‌های دو رقم از نظر میزان تولید چوب و نیز خمیر و کاغذ دست ساز نشان داد که رقم کاستانزو در شاخص مقاومت به ترکیدن و میانگین طول الیاف خمیرکاغذ و رقم ورنی‌روبنسیس در میزان رویش و شاخص مقاومت به پاره شدن برتر است و در سایر ویژگی‌ها بین آنها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kraft Pulping of Two Fast Growing Populus euramericana Clones

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • r r 2
  • c c 2
  • d dddd 3
چکیده [English]

Based on the results of field experiments on poplar clones in Karaj, two fast-growing Clones of Populus euramericana i.e. P.e. vernirubensis & P.e. costanzo were selected for pulping investigation. Three trees from each clone at the age of 12 years were selected and samples were cut at the breast height. Average length, width and thickness of the chips showed no significant difference. Kraft pulping variables including five pulping times (15 to 75 min.) and two chemical charges (18 % AA at 23 % Sulfidity and 20 % AA at 25 % Sulfidity) were applied. The accepted yield, kappa number and rejects measurement of pulps showed that the optimal pulping condition is cooking time 45 min and AA 18% at 23% Sulfidity. The pulps from the two clones showed no significant difference in pulp beatability to target freeness of 400 ml CSF. Bauer McNett fiber classification test showed that P.e. costanzo provides higher fiber length and lower fines content. Statistical comparison of wood production, pulp and handsheet properties of the two clones indicated that P.e. costanzo is superior clone in burst strength index and average fiber length, whereas P.e. vernirubensis is more suitable in terms of growth rate and tear strength index. Significant differences were not observed between clones in other properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiber classification
  • kappa number.
  • Kraft pulp
  • paper strengths
  • populus
  • screen yield