دوره و شماره: دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 299-406 
مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر (Populus deltoides) اشباع شده با رزین ملامین فرمالدهید

صفحه 393-406

پیمان احمدی؛ داود افهامی سیسی؛ کامبیز پورطهماسی؛ سهیلا ایزدیار