دوره و شماره: دوره 76، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 91-190 
بررسی خواص حرارتی و شیمیایی رزین زیستی برپایة تانن و لیگنوسولفونات

صفحه 113-121

علی عبدالخانی؛ علی ملکی؛ جابر حسین زاده؛ فائزه عسکری؛ سحاب حجازی؛ داود غلامی


ساخت کف‌پوش (Finish Floor) تخته تراشة جهت‌دار از بقایای هرس شهری و باغی با چسب اوره فرمالدئید

صفحه 123-140

محمد منافی دستجردی؛ عباس روحانی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ محمد علی ابراهیمی نیک


مطالعة ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و حرارتی رزین ملامین-فرمالدهید اصلاح شده با کاپرولاکتام و اتیلن-گلیکول

صفحه 141-151

مرضیه شریفات؛ داود افهامی سیسی؛ هادی غلامیان؛ علیرضا شاکری؛ رضا حسین پورپیا