دوره و شماره: دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 173-357 
کارایی تصاویر سنجندة MODISو الگوریتم جهانی کشف آتش برای شناسایی آتش فعال در جنگل‏های زاگرس

صفحه 201-213

فرخ پورشکوری اله ده؛ علی اصغر درویش صفت؛ فرهاد صمدزادگان؛ پدرام عطارد


تأثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمّی و کیفی نمدار در جنگل‏های شفارود گیلان

صفحه 245-253

محمد شیخکانلوی میلان؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمد رسول نظری سندی؛ بهزاد بخشنده ناورود


عملکرد آنزیم آمیلاز بر ویژگی‏های خمیرکاغذ بازیافتی OCC پیش‏خیسانده‏شده در pH مختلف

صفحه 325-333

مریم ابراهیمی؛ امید رمضانی؛ مهدی رحمانی نیا؛ حسین کرمانیان؛ محمد امین عندلیبیان


تعیین میزان ارتباط متغیرهای برج ذخیرة CMP بر ویژگی‏های کاغذ روزنامه

صفحه 335-346

محمد هادی مرادیان؛ قنبر ابراهیمی؛ حسین رسالتی؛ رضا عزیزی نژاد