دوره و شماره: دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 197-263 
مقایسۀ ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ درختان ممرز در طبقه‌های قطری مختلف

صفحه 199-207

آزاده دلجویی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان قراقز؛ ماسیمیلیانو شوارتز


ارزیابی فنی قطر آبروهای موجود در جاده‌های جنگلی (مطالعۀ موردی: سری دهگا حوضۀ 35 تنکابن)

صفحه 209-219

کیوان حسین پور اصلی؛ حسن اکبری؛ مجید لطفعلیان؛ کاکا شاهدی؛ سلیمان محمدی لیمائی


ویژگی‌های کامپوزیت سبز پلی‌لاکتیک‌اسید تقویت‌شده با آرد ساقۀ توتون

صفحه 231-241

سعید نارویی؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت اله امینیان؛ سحاب حجازی


قابلیت‌های تولید نانوساختار سیلیسی از کلش برنج

صفحه 243-252

امیرفرهنگ سروش؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سید رحمان جعفری پطرودی