نویسنده = سید مهدی حشمت الواعظین
چگونگی ارزیابی اجرای برنامة جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور در استان گیلان

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 283-297

سجاد زیرک پور ناوی؛ محمد عواطفی همت؛ سید مهدی حشمت الواعظین


حساسیت تاج‌بارش تک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) به رخداد باران در ناحیه رویشی زاگرس

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 13-24

زینب خوش صفا؛ پدرام عطارد؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ امید فتحی زاده؛ چیوهانگ تانگ


ارزیابی مالی سیستم‌های بیشه‌زراعی شهرستان‌های فریدن و چادگان اصفهان

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 189-198

سید محسن حسنی؛ سیدمهدی حشمت الواعظین؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد عواطفی همت


ثبت سیستم‌ها و شناسایی عملیات بیشه‌زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان فریدن و چادگان اصفهان)

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 461-471

سید محسن حسنی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ محمد عواطفی همت؛ سید حمید متین خواه


عملکرد تراکتور کشاورزی و سیستم سنتی در حمل الوار و بهترین ترکیب آنها

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 71-82

نجیبه گیلانی‌پور؛ اکبر نجفی؛ سیدمهدی حشمت‌الواعظین