نویسنده = اسماعیل زاده، امید
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل آشیان اکولوژیک گونه شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark) نسبت به برخی متغیرهای محیطی در جنگل های شمال ایران

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-31

شادی حبیبی کیلک؛ سیدجلیل علوی؛ امید اسماعیل‌زاده


2. بهبود نتایج رسته‌بندی گروه گونه‌های اکولوژیک با استفاده از مفهوم گونه‌های معرف

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 495-509

امید اسماعیل زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی پور


3. بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک دورگ‌‌های صنوبر پده و کبوده در خزانه آزمایشی استان خوزستان

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-85

پدرام غدیری‌پور؛ محسن کلاگری؛ محمد حسن صالحه شوشتری؛ امید اسماعیل‌زاده


4. بررسی برخی خصوصیات خاک و مشخصات کمّی کُنار (Ziziphus spina- christi L. Desf) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب‌غربی ایران، مطالعۀ موردی: استان‌های خوزستان و بوشهر

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-75

پدرام غدیری‌پور؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد حسن صالحه شوشتری؛ امید اسماعیل زاده


5. طبقه‏بندی بانک بذر خاک پایدار و موقتی جنگل حفاظت‌شدۀ سفید پلت پارک جنگلی نور

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 215-231

اعظم نورایی؛ امید اسماعیل زاده؛ سید غلامعلی جلالی


6. ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک در جنگل حفاظت شده خیبوس

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 131-145

حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده