نویسنده = مریم مصلحی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی ذخیره کربن آلی خاک در جنگل آمیخته راش- ممرز (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 609-616

هاشم حبشی؛ مریم مصلحی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی


4. تأثیر فصل بر ویژگی‎های شیمیایی آب در خاک جنگل راشستان آمیخته (ایران-جنگل شصت‎کلاته)

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی