نویسنده = رضا اولادی
تأثیر تیمار روغن گرمایی بر مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر

دوره 77، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 55-71

مریم حاصلی؛ داود افهامی سیسی؛ علی عبدالخانی؛ رضا اولادی


بررسی عملکرد رزین‌های تانن پایه در مقایسه با رزین ملامین فرمالدئید در بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 379-392

خدیجه دلاوریان عباس آبادی؛ اصغر طارمیان؛ رضا اولادی؛ غلامرضا رحمانی


ویژگی‌های ممتازِ چوب‌های مورد استفاده در هنر چوتاشی (ظروف چوبی سنتی در شمال ایران)

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 155-167

رضا اولادی؛ تقی شعبان نیارمی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مصطفی رستمی


ظرفیت گونۀ درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) و درختچه‌ای چتنه (Juniperus oblonga M.B.) برای مطالعات اقلیم‌شناسی درختی در منطقۀ ارسباران

دوره 73، شماره 3، آبان 1399، صفحه 353-363

محمد امامی نسب؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ انوشیروان شیروانی


استفاده از نمایه های آناتومی چوب برای بررسی تاثیر اقلیم بر درختان توسکای قشلاقی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آستارا)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 121-131

رضا اولادی؛ سعیده نصیریانی؛ افشین دانه‌کار؛ کامبیز پورطهماسی


ارزیابی امکان نمونه‏گیری سطحی برای برآورد کیفیت چوب (طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 503-515

ابراهیم لشکربلوکی؛ کامبیز پورطهماسی؛ رضا اولادی؛ محسن کلاگری


معرفی ویژگی الیاف چوبی و پوستی شش جمعیت ایرانی شاهدانه

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 121-132

امیر سعادتی؛ کامبیز پورطهماسی؛ سید علیرضا سلامی؛ رضا اولادی


بررسی تطبیقی آناتومی چوب چهار گونۀ درختچه ‏ای در منطقۀ سراب

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 437-451

محمد امامی نسب؛ رضا اولادی


مقایسه آناتومی چوب گونة اوجا (Ulmus carpinifolia Borkh.) بومی گرگان و کمیجان

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 69-81

رضا اولادی؛ حامد متینی بهزاد؛ زهرا شریفی؛ عباس معصومی