نویسنده = مهرداد نیکوی
مطالعۀ ارگونومیک بارگیری دستی گرده‌بینه در عرصه‌های جنگلکاری صنوبر دارای مالکیت خصوصی در شرق استان گیلان

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 119-130

بهمن صفرزاده؛ مهرداد نیکوی؛ پترس سایوریس؛ زهرا آرمان


آثار کوتاه‌مدت ساخت جوی- پشته بر خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوب‌کشی پس از بهره‌برداری

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 213-224

مهسا هاشمی؛ مهرداد نیکوی؛ علی صالحی؛ رامین نقدی


ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل (بررسی موردی شرکت سهامی جنگل شفارود)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 261-272

مهرداد نیکوی؛ الهه شکارسری؛ علی صیادی