نویسنده = نمیرانیان، منوچهر
تعداد مقالات: 5
1. کمی سازی استفاده‌های چوبی جنگل‌نشینان از جنگل‌های زاگرس در دهستان کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 371-380

احمد بازگیر؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمد عواطفی همت


2. مطالعۀ شاخص‌های مهم اندازه‌ای تودۀ همسال ون آمیخته (مطالعۀ موردی: بخش چلیر جنگل خیرود)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 299-312

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام


5. تاثیر تفرج بر زادآوری، پوشش علفی و خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی نور)

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 271-283

حمید بخشی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجید مخدوم؛ قوام‌الدین زاهدی امیری