کمی سازی استفاده‌های چوبی جنگل‌نشینان از جنگل‌های زاگرس در دهستان کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

جوامع روستایی و عشایری از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان از تولیدات و خدمات جنگل‌ها هستند. این پژوهش با رویکردی مردم شناسانه و با هدف شناخت انواع استفاده‌های چوبی جوامع روستایی و عشایری از جنگل، آشنایی با فرآیند استفاده و کمی کردن هر کدام از این استفاده‌ها در جنگل‌های شهرستان خرم‌آباد استان لرستان انجام شده است. جامعۀ انسانی مورد بررسی در این تحقیق اهالی روستای چشمه علی و عشایر ساکن در سامان عرفی این روستا بوده که معیشت آنها وابسته به دامداری سنتی، کشاورزی، باغداری و گردآوری محصولات جنگلی است. روش انجام تحقیق مردم‌نگاری بوده که برای جمع‌آوری اطلاعات آن از ابزارهای پژوهشی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و ساختار نیافته، مشاهدۀ مشارکتی، متر و نوار قطرسنج بهره گرفته شده است. نتایج استفاده‌های چوبی در قالب پنج طبقه: وسایل منزل و صنایع دستی، ساختمان، کشاورزی، انرژی و دامداری آمده است. نتایج نشان می‌دهد که هر خانوار روستایی به‌طور میانگین سالیانه 4/24 مترمکعب چوب مصرف می‌کند که مصرف چوب برای تولید انرژی با 99 درصد حجم استفاده را شامل می‌شود، همچنین هر خانوار عشایری در مدت تقریبی شش ماه حضور در ییلاق به-طور میانگین سالیانه 04/11 مترمکعب چوب مصرف می‌کند که در اینجا نیز مصرف چوب برای تولید انرژی 95 درصد حجم استفاده را در بر می‌گیرد. بنابراین با توجه به این‌که حجم عمده مصرف چوبی مربوط به سوخت و تولید انرژی است، گازرسانی به منطقه و ترویج استفاده از انرژی‌های نو همانند انرژی خورشیدی به‌منظور کاهش استفاده از هیزم توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaboration wood uses by Zagros Mountains forest dwellers in Kakasharaf rural district of Khorramabad county

نویسندگان [English]

  • A. Bazgir 1
  • M. Namiranian 2
  • Mohammad A. Hemmat 3
1 M.Sc. Student, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R.Iran.
2 Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R.Iran.
3 Assistant Professor, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Rural and nomads communities are among of the main users of the forests products and services. This research was done for understanding different type of woody uses and their quantity in Forest of Khorramabad County, Lorestan province. In this research, human community was consisted all people of Cheshmeh-Ali village and nomads living in the customary land area of the village. Local livelihoods are dependent on traditional livestock husbandry, agriculture, gardening, as well as forest products. The methodology of the research was ethnography, which done with semi-structured and non-structured interviews, participatory observation, meter and diameter tape tools. The result of woody uses classified into five categories: furniture and handicraft, construction, agriculture, energy and livestock uses. The results showed that each rural household annually uses 24/4 cubic meters of wood. Use of wood as source of energy included 99% of annual consumption of rural household. In addition, each nomad household in six months accommodation in the area, consumed 11.04 cubic meters of wood. Use of wood as source of energy included 95% of it. This research demonstrates that the large volume of wood uses as fuel and source of energy. Therefore, natural gas distribution in the area and promoting renewable energy sources such as solar power reduce the use of forest woodfuel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheshmeh-Ali village
  • Ethnology
  • Forest dwellers
  • nomads
  • Tangible use
  • Zagros forests