استفاده از مدل‌های رویشی برای بررسی و شبیه‌سازی روش‌ها و سناریوهای مختلف مدیریت جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه جنگل‌داری، دانشگاه شرقی فنلاند، جوئنزو، فنلاند

چکیده

جنگل‏های شمالِ کشور با‏ارزش‌ترین جنگل‏های ایران از نظر صنعتی و تولید چوب‌ به‌شمار می‌روند. برداشت‏های صنعتی فقط در این قسمت از جنگل‏های کشورمان صورت می‏گیرد. این جنگل‏ها تحت مدیریت ناهمسال و روش تک‏گزینی‌اند. برای اینکه مشخص شود روش مدیریت دانه‏زاد ناهمسال در این جنگل‏ها نه فقط از جنبۀ اکولوژیکی، بلکه از سایر دیدگاه‏ها به‌خصوص از لحاظ اقتصادی بر سایر روش‏‏ها برتری دارد، این روش باید به‌طریقی بررسی شود. امروزه استفاده از مدل‏سازی‏ها و شبیه‏سازی‏ها برای بررسی روش‏های مدیریت جنگل بسیار رایج و شایع شده ‏است. در این تحقیق که در بخش گرازبن جنگل خیرود به وسعت 24/934 هکتار انجام شد، ابتدا مدل‏های رویشی خاص جنگل‏های ناهمسال و آمیخته تهیه شد و سپس با استفاده از این مدل‏ها ـ که مدل‏های رویشی تک‏درخت‌اند ـ روش‏های مختلف مدیریت جنگل از لحاظ تولید چوب، اقتصادی‌بودن، و پایداری جنگل بررسی و شبیه‏سازی شد. نتایج استفاده از این مدل‏ها بر این نکته دلالت می‏کند که رویش حجمی سالانه در دامنۀ 5/2 تا 7 متر مکعب در هکتار (برای ممرز 5/2، راش 5، و بلوط تا 7 متر مکعب در هکتار) است. همچنین تحلیل مدل و آنالیز‏های این تحقیق دلالت بر عملی‌بودن و برتری روش مدیریت دانه‏زاد ناهمسال در حفظ پایداری جنگل و تولید چوب از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر روش‏ها (دانه‏زاد همسال جوان، دانه‏زاد همسال بالغ، و دانه‏زاد دواشکوبه) دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Models using to Simulate and Investigate Different Forest Management Methods (Case Study: Gorazbon District in Kheyroud Forest, North of Iran)

نویسندگان [English]

  • timo pukkala 3
  • manouchehr namiranian 2
  • mahmoud Zobeiri 2
1 Ph.D. in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Professor, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland
چکیده [English]

Hyrcanian forests are the most valuable forests in the north of Iran and industrial harvesting occurs only in this area. It is a productive region near the southern coast of Caspian Sea. In these forests mixed beech stands mostly shown uneven-aged structure that is managed under selection system. In order to determine the priority of uneven aged method not only from an ecological view, but also from other views, especially in economical view compared to other methods should be prove this important by tools or methods. The growth models enable the simulation of stand development in alternative management schedules and select finally the best method. Nowadays sivicultural tendency has been applied here. 768.4 ha unmanaged forest of Gorazbon district in Kheyroud educational-experimental forest was studied using 258 permanent sample plots. The models were used to optimize the stand structure and the alternatives in which various initial stands should be converted to the optimal uneven-aged structure. The model set consists of individual-tree diameter increment model, individual tree height model, survival model, and a model for ingrowth. The models indicate that the annual volume increment of the forests ranges from 2.5 to 7 m3ha-1a-1 in uneven-aged management, depending on species composition. The models and analysis of this study indicate that the uneven aged forest is more practical and superior than other methods (young even-aged stand, mature even-aged stand, and two-storied stand) in forest conversation and economically wood production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • different methods
  • Gorazbon district
  • individual-tree model