کلیدواژه‌ها = بهره‌برداری جنگل
ارزیابی بلندمدت احیای پوشش گیاهی مسیرهای چوبکشی بعد از عملیات چوبکشی (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

دوره 76، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 103-111

علی بابایی احمدآباد؛ مقداد جورغلامی؛ وحید اعتماد؛ مصطفی اویسی


ارزیابی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی زمان وینچینگ Timber Jack 450 C

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 757-769

هادی بیاتی؛ اکبر نجفی؛ پرویز عبدالمالکی