نویسنده = احسان کهنه
بررسی تأثیر نوع جنگلکاری با گونه‌های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 267-279

زینب آقاجمالی؛ محمود شعبانپور؛ اکبر فرقانی؛ احسان کهنه


تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان

دوره 73، شماره 3، آبان 1399، صفحه 295-304

احسان کهنه؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارائی؛ کاظم خاوازی؛ محبوبه مظهری


اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیۀ معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 61-70

احسان کهنه؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارائی؛ کاظم خاوازی