نویسنده = �������������� ����������
تحلیل روند بلندمدت تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سری زمانی MODIS-NDVI (مطالعۀ موردی: استان کردستان)

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 193-204

مهرنوش شبانی پور؛ علی اصغر درویش صفت؛ رامین رحمانی


بررسی ذخیره کربن آلی خاک در جنگل آمیخته راش- ممرز (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 609-616

هاشم حبشی؛ مریم مصلحی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی