نویسنده = ���������� ���������� ��������
تأثیر نانوذرات رس بر ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 561-570

حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز


ارزیابی رفتار شکست تراشه‌های چوب تحت بار کششی با استفاده از روش گسیل صوتی

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 339-349

حوری شریف نیا؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی احمدی نجف آبادی


تأثیر ذرات نانورس و سازگارکننده بر مقاومت به پوسیدگی کامپوزیت چوب ‌پلاستیک

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 161-171

هاجر رئیسی نافچی؛ مجید عبدوس؛ سعید کاظمی نجفی؛ رحیم محبی گرگری


بررسی تغییرات ساختاری و خواص حرارتی لیگنین‌های کرافت و سودای اصلاح‌شده با گلی‌اکسال

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 169-179

حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز؛ آنتونیو پیزی


تأثیر رطوبت نسبی و درجه حرارت بر مؤلفه‏های خزشی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF)

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 347-357

مصطفی ابراهیمی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز اشکیکی