نویسنده = کاظمی نجفی، سعید
تعداد مقالات: 8
2. تأثیر نانوذرات رس بر ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 561-570

حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز


3. ارزیابی رفتار شکست تراشه‌های چوب تحت بار کششی با استفاده از روش گسیل صوتی

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 339-349

حوری شریف نیا؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی احمدی نجف آبادی


4. تأثیر ذرات نانورس و سازگارکننده بر مقاومت به پوسیدگی کامپوزیت چوب ‌پلاستیک

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-171

هاجر رئیسی نافچی؛ مجید عبدوس؛ سعید کاظمی نجفی؛ رحیم محبی گرگری


5. تأثیر نانورس و سازگارکنندگی پلی پروپیلن اکسیدشده در فاز محلول بر خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت الیاف چوب-پلی پروپیلن

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 843-858

هاجر رئیسی نافچی؛ مجید عبدوس؛ سعید کاظمی نجفی؛ رحیم محبی گرگری


7. بررسی تغییرات ساختاری و خواص حرارتی لیگنین‌های کرافت و سودای اصلاح‌شده با گلی‌اکسال

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 169-179

حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز؛ آنتونیو پیزی


8. تأثیر رطوبت نسبی و درجه حرارت بر مؤلفه‏های خزشی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 347-357

مصطفی ابراهیمی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز اشکیکی