نویسنده = ���������� ����������
آب‌گریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 509-518

بهبود محبی؛ رامین فتحی؛ نادر بهرامی فر


تاثیر پوشش دهنده‌های گوناگون بر برخی از ویژگی‌های سطحی چوب راش

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 173-184

الهام نوروزی؛ بهبود محبی


اثر دما و زمان ماندگاری در تیمار روغن‌گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب نراد (Abies sp.)

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 303-315

محمد رضا عبده؛ امیر موتاب ساعی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی


تأثیر اصلاح ترکیبی گرمآبی-مکانیکی (CHTM) بر ویژگی‌های جذب رطوبت و ثبات ابعاد چوب فشرده‌‌شدۀ صنوبر

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 181-193

پیمان فلاح مقدم-بهمبری؛ بهبود محبی؛ حوری شریف نیا دیزبنی


بررسی مقاومت زیستی تخته خرده چوب استیله شده در برابر پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) و پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana)

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 47-56

مریم قربانی‌کوکنده؛ کاظم دوست‌حسینی؛ علی‌نقی کریمی؛ بهبود محبی