نویسنده = مجنونیان، باریس
تعداد مقالات: 3
2. تولید و هزینه عملیات قطع درخت با اره موتوری (مطالعه موردی: سری گرازبن جنگل خیرود)

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 285-297

مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ نصرت¬ا... ضرغام


3. پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به منظور استفاده کاربردی در طراحی شبکه جاده جنگلی

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-32

الیاس حیاتی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی دسترنج؛ علی‌اکبر نظری‌سامانی