تأثیر هدف‌مندی یارانه‌ها بر بازار فرآورده‌های چوبی کارگاه‌ها و فروشگاه‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل،زابل، ایران.

چکیده

هدف‌مندی یارانه‌ها گام مهمی ‌‌‌برای شکوفایی اقتصاد کشور بود. اثر هدف‌مندی یارانه‌ها بر چوب و محصولات چوبی ایران مشخص نبود و چگونگی اثر آن بر این محصولات کارگاه‌ها و فروشگاه‌های کشور پرسشی اساسی است. روش‌‌شناسی تحقیق پیمایشی بود و با محاسبة نرخ تورم و درصد تغییرات قیمت تولیدکنندۀ چوب و فرآورده‌های چوبی و با آزمون من ویتنی یو[1] و تحلیل توصیفی به آزمون سؤال پرداخته شد. نتایج نشان می‌‌‌دهد اثر هدف‌مندی یارانه‌ها بر وضعیت اقتصادی این بنگاه‌‌های محصولات صفحه‌‌ای و چوبی صنایع مبلمان ضعیف است، اما هزینه و قیمت نهاده‌‌های آن‌ها را بیشتر از سایر موارد، مانند رقبا و رقابت، تحت تأثیر قرار داده است. نیز سفارش محصولات را بدون تغییر درآمد یا سود افزایش داده و باعث افزایش و تغییر در قیمت و مصرف برخی محصولات مانند تخته‌فیبر نیمه‌سنگین در مقایسه با دیگر محصولات شده است. آزمون من ویتنی یو نشان می‌‌‌دهد پاسخ فروشندگان و کارگاه‌ها قبل و بعد از هدف‌مندی غالباً یکسان است، اما مصرف محصولات داخلی و ارزان‌قیمت مانند تخته‌فیبر داخلی و تختۀ خرده‌چوب معمولی و همچنین تغییر قیمت انواع مبل‌‌ها و قفسه‌‌های چوبی در بعد از هدف‌مندی یارانه‌ها بیشتر بوده و در سطح 95 درصد معنی‌‌دار است. نرخ تورم تولید‌کنندۀ محصولات چوب و کاغذ در بعد از هدف‌‌مندی بیشتر از قبل از آن است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Subsidy Reform on the Workshops and Store of Wood Products

نویسنده [English]

  • Ali Bayatkashkoli
Associate Professor, Paper and Wood Technology and Sciences Department, Natural Resources Faculty, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
چکیده [English]

Subsidy reform was an important step for the country economic flourishing. Effect of subsidy reform was not found on the lumber and wood products in Iran. Therefore, their effect manner on the commodities is an important question. The research methodologies are descriptive analytic and survey and also, inflation rate formula, price growth formula, questionnaire statistical and Mann-Whitney U test was used. The results show that the effect of subsidy reform on the economic situation of these workshops and store are weak, but this effect on coast and price of their products more than others such as their competition. Their products orders are increase without change of their income or benefit and also, this effect are case more increase and change in price and consume of some products such as medium density fiber board than others products. Mann-Whitney U test show that the answer producers or marketer in before subsidy reform are similar to after subsidy reform. But consume of interior products and inexpensive such as interior MDF and particle board and also price change of furniture and wooden cupboard are more than before subsidy reform and the difference was significant at the 95% confidence level. Inflation rate of wood and paper products due to subsidy reform have been more growth than before subsidy reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wood products
  • workshops and store of furniture
  • Inflation rate
  • Subsidy Reform