سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعی پایین‌بند جنگل‌های نکا (کوهسارکنده)

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایران

2 کارشناس ارشد جنگلداری اداره کل منابع طبیعی مازندران- ساری، ایران

3 کارشناس ارشد علوم گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایران

4 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران، ایران

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

چکیده

هدف از اجرای طرح‌های سازگاری درختان غیر بومی، تعیین نتایج و معرفی گونه‌های غیر بومی مناسب جهت استفاده در برنامه‌های جنگلکاری است. این طرح پژوهشی در جنگل‌های مرطوب پایین بند نکا (کوهسارکنده) و در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی با 3 تکرار و 8 تیمار از گونه‌های سوزنی برگ مهم جهان شامل کاج تدا (L. Pinus taeda)، کاج رادیاتا (Pinus radiata D. Don.)، کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.)، کاج سیاه (Pinus nigra Arn. ssp. austriaca)، کاج دریایی (Pinus pinaster Ait.)، کاج کاشفی(Pinus longifolia Sarg.)، کریپتومریای ژاپن (Cryptomeria japonica D. Don.) و سدر هیمالیا (Cedrus deodara D. Don.) از سال 1371 انجام گرفت. نتایج کمی و کیفی طرح پس از 18 سال نشان داد گونه‌های کاج تدا (با مبداء پیلمبرا، مبداء اصلی بذر آمریکا) و بروسیا (با مبداء پاسند، مبداء اصلی بذر ترکیه) از بهترین وضعیت برخوردار بوده و گونه‌های سدروس دئودارا و کریپتومریای ژاپن را نیز می‌توان به عنوان گونه‌های امیدوارکننده معرفی نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation of the Most Important Conifers of Neka Forests (Kohsarkandeh)

نویسندگان [English]

 • a a 1
 • a a 2
 • a a 2
 • a a 3
 • a a 4
 • a azzzzz 5
چکیده [English]

The aim of this study was to introduce the most successful exotic coniferous species for forest plantation projects. The trial conducted in 1993 at low altitude of Neka region in Mazandaran Province of I. R. Iran (North Forests), under Compeletly Randomized Block Design (CRBD) with three replication and eight treatments. The treatments consisted of six Pine species (P. taeda, P.radiata, P.brutia, P.nigra var. austriaca, P. pinaster and P. longifolia), Cryptomeria japonica and Cedrus deodara. The species growth characteristics including survival, height, diameter at breast height and also qualitative characteristics were assessed and measured after 18 years, Soil physical and chemical properties were determined and climate characteristics were identified. The results of statistical analysis showed that there were statistically significant differences between qualitative and quantitative parameters of species. Analysis of characteristics showed that Loblolly pine (P.taeda L.) and Brutian pine (P.brutia Ten.) were the most promising species; in the second stage Hymalaya Cedar (Cedrus deodara D.Don.) and Japanes cedar (Cryptomeria japonica D.Don.) were promising species, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian forests
 • diameter
 • Elimination trial
 • height
 • Needle-leaved
 • Survival