کلیدواژه‌ها = ظرفیت تحمل تنش
بررسی عددی و تجربی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای L شکل تقویت‌شده با نبشی در صندلی چوبی زیر بار کشش قطری

دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 295-307

سید محمد جواد موسوی حسینی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مسیب دالوند؛ پیام مرادپور