کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
استفاده از هیبرید فنل فرمالدهید چسب ماهی در ساخت -تخته لایه

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 809-819

مهسا نصری نوبندگانی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ حسین یوسفی


بررسی امکان استفاده از مواد لیگنوسلولزی در ساخت لنت ترمز اتومبیل و اثر نانو آلومینا بر ویژگی‏‏های آن

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 283-294

آیدا معزی پور؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ بابک اکبری