کلیدواژه‌ها = ارزیابی سیاست؛ تحلیل مضمون؛ سیاست جنگل
چگونگی ارزیابی اجرای برنامة جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور در استان گیلان

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 283-297

سجاد زیرک پور ناوی؛ محمد عواطفی همت؛ سید مهدی حشمت الواعظین