کلیدواژه‌ها = تغییرات فصلی
باران‌ربایی تک‌درختان زبان‌گنجشک در فصول رویش و خزان در اقلیم نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی چیتگر)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-13

سید محمد معین صادقی؛ پدرام عطارد؛ توماس گرانت پیپکر؛ ویلما بایرام زاده


تأثیر فصل بر ویژگی‎های شیمیایی آب در خاک جنگل راشستان آمیخته (ایران-جنگل شصت‎کلاته)

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-11

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی