کلیدواژه‌ها = چوب نراد
اثر دما و زمان ماندگاری در تیمار روغن‌گرمایی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب نراد (Abies sp.)

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 303-315

محمد رضا عبده؛ امیر موتاب ساعی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی


تأثیر بخارزنی چوب نراد بر میزان جذب و عمق نفوذ مادة حفاظتی اسید کرومات مس

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-92

میلاد رمضانپور؛ اصغر طارمیان؛ حمیدرضا تقی یاری