کلیدواژه‌ها = مواد استخراجی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی مقدماتی ویژگی های آکوستیک چوب افرا پلت

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 959-970

مرتضی ملائی کندلوسی؛ مهران روح نیا؛ نوید نعیمیان


3. استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی آب‌دوست‌‌ِ مواد استخراجی بافت گره پهن‌برگان

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 247-259

اکرم صداقت؛ علی عبدالخانی؛ فرامرز خداییان؛ محمد هادی قاسمی


4. تأثیر روش استخراج بر ترکیبات فنولی زیست‌فعال موجود در بافت گره گونة سرو سیمین

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 161-168

علی عبدالخانی؛ اکرم صداقت؛ فرامرز خداییان چگینی؛ محمد هادی قاسمی


5. بررسی شیمیایی و آناتومیکی تغییرات رنگی روکش‌های راش ایران (Fagus orientalis L.) در اثر خشک‌کردن و کهنگی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 405-420

لعیا جمالی راد؛ کاظم دوست‌حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی؛ گرالد کخ