نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������
بررسی تأثیرات زلزلۀ رودبار و منجیل بر رویش درختان زربین (Cupressus sempervirens Var. Horizontalis) با روش گاه‌شناسی درختی

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-157

نسرین آهوقلندری؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ ابوذر حیدری صفری کوچی


مقایسۀ اثر جدایۀ فرانکیا و کود اوره بر زی‌توده و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های توسکای ییلاقی و قشلاقی

دوره 73، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 417-425

خاطره متقی خواه؛ علی صالحی؛ احسان کهنه؛ ابوذر حیدری صفری کوچی