نویسنده = ������������ ��������
تهیه، شناسایی و مقایسۀ رزین‎های اپوکسی کلزا و آفتابگردان با استفاده از روغن‎های آنها

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 361-370

محمد محمدی؛ میلاد کاظم نژادی؛ علیرضا شاکری؛ احسان فتح اللهی