تهیه، شناسایی و مقایسۀ رزین‎های اپوکسی کلزا و آفتابگردان با استفاده از روغن‎های آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی پلیمر، دانشکدۀ شیمی، دانشگاه گلستان

2 دانشجوی دکتری شیمی آلی پلیمر، دانشکدۀ شیمی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار شیمی پلیمر، دانشکدۀ شیمی، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از روغن­های تری­گلیسیرید برای تولید چسب و مواد کامپوزیتی در چند سال اخیر مورد توجه پژوهشگران و صنایع قرار گرفته است. این روغن­ها با استفاده از هیدروژن پراکسید (H2O2) در نسبت 7/1 : 1 از C=C : H2O2، اپوکسی‎دار شدند. اندازۀ اپوکسی­دار شدن روغن­ها، توسط تعیین عدد اپوکسی به‌ روش تیتراسیون و طـیف­سنجی تبدیل ­فوریه مادون ­قرمز (FTIR) بررسی شد و عدد اپوکسی 25/6 درصد برای روغن آفتابگردان و 53/4 درصد برای روغن کلزا به‌دست آمد. روغن‎های اپوکسی‎دارشدۀ آفتابگردان و کلزا به‌ترتیب به رزین اپوکسی آکریلیکی آفتابگردان و کلزا تبدیل شدند و ساختار این رزین­ها با استفاده از طیف­سنجی تبدیل ­فوریه مادون ­قرمز  و طیف‎سنجی رزونانس مغناطیسی هستۀ هیدروژن (1H NMR) بررسی شد؛ و نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، مقدار اسید­های چرب روغن­های‌ آفتابگردان و کلزای منطقۀ گلستان تعیین شد. روغن کلزا و آفتابگردان به ترتیب شامل 9/3 و 3/6 درصد پالمیتیک اسید، 27/1 و 3/3 درصد استئاریک اسید، 27/64 و 5/26 درصد اولئیک اسید، 09/17 درصد لنولئیک اسید و 8/8 و 6/0 درصد لنولنیک اسید می­باشند. گرانروی، وزن مولکولی و وزن مخصوص به ترتیب 14770، 3650 و 050/1 برای رزین اپوکسی آکریلیکی کلزا و 3997، 22000 و 052/1 برای رزین اپوکسی آکریلیکی آفتابگردان بدست آمدند. سازگار بودن با محیط زیست، غیرسمی بودن، اقتصادی بودن و در دسترس بودن و همچنین چسبندگی زیاد از خواص این رزین‎هاست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and comparison of the Canola and Sunflower epoxy resins by using their oils

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Milad Kazemnejadi 2
  • Alireza Shakeri 3
  • Ehsan Fathollahi 1
2 Shiraz University
چکیده [English]

The aim of this study was synthesis of canola and sunflower epoxy resins using their corresponding oils. The acrylic epoxy resins from the canola and sunflower oils were successfully prepared. The oils were epoxidized by using the hydrogen peroxide (H2O2) in a proportion of 1:7 from (C=C: H2O2). The content of epoxidized Oil was studied by determination of epoxy value using titration method and fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer. The results showed that the epoxy value was 6.25 and 4.53 % for canola and sunflower oil respectively. The canola and sunflower epoxidized oils were transformed to the acrylic canola and sunflower epoxy resin and chemical structures of the resins were investigated by FTIR and proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectrometer. Furthermore, the viscosity, molecular weight and special weight were measured. In addition, the content of fatty acids in the Golestan zone canola and sunflower oil were determined by the GC instrument. The results illustrated that both resins had several unique properties such as eco-friendly, non-toxic, economy, availability, and high adhesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acrylic acid
  • Epoxy Resin
  • sunflower oil
  • canola oil
  • Gas chromatography