نویسنده = آستارائی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیۀ معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-70

احسان کهنه؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارائی؛ کاظم خاوازی