نویسنده = جهانگیر محمدی
تعیین مناسب‌ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده‌های جنگلکاری عرب‌داغ شهرستان کلاله، استان گلستان

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-120

فرهاد غیاثی؛ جهانگیر محمدی؛ اصغر فلاح؛ داوود مقدسی


تنوع صفات ماکرومورفولوژیک برگ و بذر در سه جمعیت جنس توس در ایران

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 289-302

وحیده پیام نور؛ علی ستاریان؛ امیر کردعلیوند؛ جهانگیر محمدی؛ الله وردی محمدزاده؛ حبیب زارع


معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ روی زمین درخت پالونیا فورتونئی (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 303-313

جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پورملکشاه؛ نیشتمان حاتمی


برآورد زی‌تودة روی زمینی جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های راداری Alos-Palsar (مطالعة موردی: شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 479-488

مریم پورعظیمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ سارا عطارچی؛ جهانگیر محمدی