نویسنده = ���������� ���������� ��������
بهینه سازی محیط کشت به منظور کالوس‌زایی .Taxus baccata L و .Nutt Taxus berevifolia در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 381-391

زینب رحمتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ پونه ابراهیمی


ریزازدیادی توس از طریق کالوس برگ آن

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 199-207

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی