نویسنده = اسدی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 713-723

فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ جمشید مختاری