نویسنده = ������������ ��������
بررسی کاهش انتشار گاز فرمالدئید از تخته‌های ساخته‌شده با رزین اوره‌فرمالدئید با استفاده از افزودنی اوره

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 335-345

ملیحه آصفی هدایت آباد؛ حمید رضا منصوری؛ بابک نصرتی؛ علیرضا سام زاده؛ سکینه شیرزائی


امکان ساخت صفحات فشردۀ چوبی با گردسنباده بدون استفاده از چسب

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 325-331

سکینه سعادتی؛ حمید رضا منصوری؛ بابک نصرتی