امکان ساخت صفحات فشردۀ چوبی با گردسنباده بدون استفاده از چسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

چکیده

در این پژوهش، امکان ساخت تخته با استفاده از گردسنباده بدون چسب بررسی شد. بدین منظور رطوبت در شش سطح 7،9،11،13،16 و 18 درصد نسبت به وزن خشک گردسنباده و دمای پرس در دو سطح 180 و 200 درجۀ سانتی­گراد به­کار گرفته شد. صفحات فشردۀ چوبی، با دانسیتۀ 95/0 گرم بر سانتی­متر مکعب در ابعاد 1×30×30 سانتی­‌متر با استفاده از روش پرس­گرم تهیه شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه­ها براساس استاندارد اروپایی اندازه­گیری و نتایج تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد خصوصیات مکانیکی و فیزیکی با افزودن 18 درصد رطوبت در دمای 180 درجۀ سانتی­گراد به­طور چشمگیری بهبود می­یابد. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) این خود­چسبندگی تحت حرارت پرس و براساس ذوب و به جریان افتادن بعضی از مواد پلیمری آمورف مانند لیگنین و کربوهیدرات شکل می­گیرد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) نشان داد که در گردسنباده ذراتی به اندازۀ نانو وجود دارد که تأثیر زیادی در کیفیت چسبندگی دارند. افزون­بر آن نرم شدن رزین پلیمرشدۀ اوره­فرمالدهید موجود در گردسنباده تحت تأثیرحرارت پرس، دلیل دیگری برای ایجاد چسبندگی بین ذرات و بهبود مقاومت‌های تخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manufacturing of adhesive free wood-based panels by using sanding dust

نویسندگان [English]

  • Sakineh Saadati 1
  • Hamid Reza Mansouri 2
  • Babak Nosrati 2
چکیده [English]

The possibility of making an adhesive free compressed wood with the dimensions of 30* 30*1 cmfrom the particleboard sanding dust was studied. The amount of sprayed water on the particleboard sanding dust was adjusted as 7, 9, 11, 13, 16 and 18 % of dry weight particleboard sanding dust. Test boards were manufactured based on 0.95 gr/cm3 target density, under press temperature of 180 C and 200 C. The boards were tested for internal bonding, modulus of rupture and thickness swelling. All tests were carried out according to the appropriate European standards. Results showed that mechanical and physical properties were considerably improved by addition of 18 % water at temperature 180 C. According to scanning electron microscope images, it can be concluded that this self-adhesion is based on the melting and flowing processes of some amorphous polymer materials such as lignin and carbohydrate. In addition, scanning electron microscope images showed that in particleboard sanding dust there is nano-sized particles, which play an important role in bonding quality. Continuous reaction of resin urea-formaldehyde in higher press temperature is another reason for increasing strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adhesive
  • Internal bond
  • Wood-based panel
  • Sanding dust