نویسنده = ضرغام، نصرت اله
تعداد مقالات: 3
1. روند تغییرات سبزشدگی در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از سری زمانی NOAA-NDVI در دورۀ 2012-1981

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 409-420

خدیجه کیاپاشا؛ علی اصغر درویش صفت؛ نصرت اله ضرغام؛ پدارام عطارد؛ مهدی نادی؛ مایکل شپمن


2. مطالعۀ شاخص‌های مهم اندازه‌ای تودۀ همسال ون آمیخته (مطالعۀ موردی: بخش چلیر جنگل خیرود)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 299-312

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام


3. ارزیابی روند تغییرات مشخصه‏ های کمّی در یک تودة طبیعی بخش چلیر جنگل خیرود

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 655-665

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام