نویسنده = حیاتی، الیاس
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات زمانی پتانسیل آب خاک در عمق‌های مختلف دامنۀ جنگلی پهن‌برگ و دامنۀ با پوشش علفی

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 617-625

الیاس حیاتی؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ باریس مجنونیان قراقز؛ جیووانی باتیستا چیریکو


2. عملکرد و حساسیت روش‏های تصمیم‏گیری دلفی و AHP به پاسخ گروه‏های تصمیم‏گیری در پژوهش‏های منابع طبیعی

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-186

الیاس حیاتی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم