نویسنده = پژمان رضایتی چرانی
تأثیر نانوآلومینای عامل‌دارشده بر بهبود ویژگی‌های کاغذ ملامینه

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 139-150

سهراب عرفانی؛ پژمان رضایتی چرانی؛ محمدعلی سعادت نیا


بهبود طول پارگی کاغذ با نانو الیاف سلولزی در خمیر کاغذ باگاس

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 603-614

محمد هادی مرادیان؛ پژمان رضایتی چرانی؛ محمد علی سعادت نیا